Przedmowa

Witamy na stronie zawierającej prezentację kosmologii Martinusa, zwanej także nauką duchową. Nauka duchowa wyjaśnia, jak prawa świata duchowego wpływają na rozwój każdej żywej istoty. Odpowiada także na pytanie o sens i cel życia. Analizuje relacje pomiędzy dobrem a złem, życiem duchowym a materialnym, wiecznością a teraźniejszością, chrześcijaństwem a pogaństwem, człowiekiem a Bogiem.

Można powiedzieć, że jest to nauka o ewolucji – ewolucji nieskończenie dalej idącej niż znana nam z biologii ewolucja gatunków. Kosmologia Martinusa jest bez wątpienia największą, najszerzej zakrojoną teorią rozwoju, jaka kiedykolwiek powstała. Czy jest to tylko teoria? Dla wielu z nas pozostanie tylko teorią, jednak taką, której prawdziwość możemy intuicyjnie zaakceptować w chwilach największej jasności umysłu. Podstawowe pojęcia w nauce duchowej to: życie wieczyste – bez początku i końca, reinkarnacja, prawo przyczynowo-skutkowe, znane też jako prawo karmy. Operując nimi, Martinus bada problemy egzystencjalne i przedstawia dowody supremacji ducha nad materią. Duch, czyli Jaźń, jest pierwotną przyczyną istnienia Wszechświata. Sam Wszechświat ma wymiar duchowy, inaczej ponadmaterialny, oraz fizyczny, zwany światem materialnym. Ten ostatni jest strefą nauczania dla człowieka, którego egzystencja podlega prawu karmy i zasadzie reinkarnacji.

Martinus niczego nie narzuca. Od nas samych zależy, jaka część wiedzy zawartej w nauce duchowej stanie się naszą wiedzą, którą będziemy mogli z pożytkiem wykorzystać. Prawdziwość tej wiedzy możemy sami intuicyjnie potwierdzić, jej logikę możemy sprawdzać na podstawie samodzielnych obserwacji i przemyśleń. Polecamy kierować się zasadą, którą Martinus często przypominał ludziom zainteresowanym studiowaniem nauki duchowej:

Przyjmij to, co uznasz za pożyteczne i prawdziwe, a resztę pozostaw.

 W punkcie menu »Kosmologia – nauka duchowa« znajdują się pisma autorstwa Martinusa. Celem, jaki nam przyświecał w doborze artykułów, jest prezentacja paradygmatu nauki duchowej Martinusa w skrótowej formie. Martinus poświęcił swojej nauce wiele dzieł, razem liczących około siedmiu tysięcy stron. W chwili obecnej nie są one dostępne w języku polskim. Zamieszczone tutaj artykuły nie przedstawiają wszystkich aspektów kosmologii, ale wybór ten będzie stopniowo poszerzany. Uzupełnieniem wiedzy, którą w nich zawarto, są odpowiedzi na pytania słuchaczy zadane po wykładach. Mają one szczególną wartość, gdyż zostały postawione przez słuchaczy niejako w imieniu czytelników, znajdujących się w takim samym punkcie wyjścia, czyli poszukujących wyższych prawd pomimo natłoku obowiązków w zwykłym, przyziemnym życiu.

W punkcie menu »O kosmologii, o Martinusie« zamieszczone zostały materiały prezentujące informacje o kosmologii i jej twórcy. Jest to artykuł „Optymistyczne podejście do życia” oraz rozprawa „Kosmologia – informacja”, przedstawiająca naukę duchową w zarysie. Czytelnik odnajdzie tam również leksykon pojęć, którymi posługuje się Martinus.

Aby zachować pełną jasność wypowiedzi Martinusa i podkreślić, jak ważną rolę w jego naukach odgrywa filozofia chrześcijańska, cytaty pochodzące z Pisma Świętego – inaczej niż pozostałe – zostały wyróżnione za pomocą kursywy.

Zapraszamy do podzielenia się uwagami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Życzymy inspirującej lektury.


Udostępnij