O opętaniu

Martinus odpowiada na pytania

 

Czy jest to możliwe, by człowiek stał się ofiarą opętania? Czy zły duch może zawładnąć ciałem człowieka i jaki może być tego powód?

Opętanie jest możliwe i, w najgorszym przypadku, może być przyczyną popełnionych przestępstw takich jak zabójstwa. Opętany sprawca nie potrafi uzasadnić swojego postępowania. Jego świadomość w czasie popełnienia przestępstwa jest obniżona, niemal jakby znajdował się w transie. Po zdarzeniu odpowiada na pytania mgliście. Pamięta jedynie, że przed straszliwym czynem kierowała nim nieodparta chęć dokonania zbrodni. Ponieważ nauka nie jest jeszcze tak zaawansowana, aby mogła rozpoznać opętanie jako przyczynę przestępstwa, czasami mylnie diagnozuje się u sprawcy niepoczytalność z powodu nagłego wybuchu szaleństwa.

Opętanie jest spowodowane wpływem, jaki wywiera na psychikę człowieka istota ze świata duchowego. Przyczyny tego zjawiska mogą być bardzo różne. W większości przypadków istocie tej po zejściu ze świata fizycznego nie udało się zerwać z nim więzów i przebywa blisko sfery, w której żyją ludzie. Może tak się stać, gdy istota ta po śmierci nie potrafi oczyścić się z silnych negatywnych emocji i z tego powodu przebywa w duchowym mroku. Po przejściu do duchowego świata będzie pałać na przykład silną żądzą zemsty. Jej mściwość i niecne zamiary wymierzone będą zarówno w osobę, którą zamierza opętać, jak i w ofiarę samego przestępstwa. Opętanie, czyli zawładnięcie czyimś duchem i ciałem, może też być pozytywnej natury, jednak takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Jest tak dlatego, że istoty nieobciążone silnymi negatywnymi emocjami szybko opuszczają pierwszą sferę duchowego świata i udają się do wyższych jego sfer. Właściwie tylko w tej pierwszej sferze znajdują się prymitywne i mroczne duchem istoty, którym sprawia radość czynienie innym zła i manifestowanie swojego uśmiercającego mroku.

W obliczu próby opętania przez złego ducha każdy normalny człowiek stawia tak duży opór, że nie jest ono możliwe wbrew jego woli. Do opętania może dojść tylko w przypadkach, gdy dana osoba straciła wiarę w siłę swojej woli oraz gdy straciła samokontrolę. Powody utraty samokontroli są różne, mogą to być praktyki wprowadzania w trans czy hipnozę albo przyczyny zgoła innego rodzaju, jak napad silnego gniewu i złości czy też otępienie spowodowanie silnym działaniem środków odurzających. Wtedy silne mroczne duchy mogą w mniejszym lub większym stopniu zawładnąć ciałem danej osoby, aby zaspokoić swoje prymitywne żądze, bez względu na konsekwencje dla opętanej osoby.

Dlatego ważne jest, aby nigdy nie stracić pewności siebie, samokontroli oraz przekonania, że żadna duchowa istota nie będzie mogła zawładnąć twoim ciałem i umysłem, gdyż absolutne prawo dysponowania nimi należy właśnie do ciebie. Taka jest najlepsza ochrona przed opętaniem przez złe duchy. Poza tym za każdym razem, gdy czujesz dyskomfort psychiczny, bo zbliża się do ciebie coś nieprzyjemnego, pomyśl o Bogu. Wtedy staniesz się niepokonanym władcą własnego organizmu. Myśl o Bogu niweczy jakiekolwiek zamiary złych duchów chcących zawładnąć twoim ciałem tak samo skutecznie, jak woda gasi ogień.

Tytuł oryginału: „Finder der besættelser af onde ånder sted”. Publikacja w biuletynie „Kosmos” nr 4/1933. © Martinus Institut 1981. Przekład: Tadeusz Hynek. Korekta: Anna Popis-Witkowska.


Udostępnij