O opętaniu

Martinus odpowiada na pytania

PDF

Czy jest to możliwe, by człowiek stał się ofiarą opętania? Czy zły duch może zawładnąć jego umysłem i jaki może być tego powód?

Opętanie jest możliwe i może być przyczyną popełnionych przestępstw. W najgorszym wypadku opętany człowiek może popełnić morderstwo. Potem nie potrafi uzasadnić swojego postępowania. Jego świadomość w czasie popełniania przestępstwa jest przyćmiona. Po zdarzeniu mgliście odpowiada na pytania. Pamięta jedynie, że do popełnienia straszliwego czynu pchnęła go nieodparta żądza dokonania zbrodni. Nie miał nad sobą kontroli i znajdował się jakby w transie. Ponieważ współczesna nauka nie jest jeszcze tak zaawansowana, aby mogła rozpoznać opętanie jako przyczynę przestępstwa, czasami mylnie diagnozuje się u sprawcy chwilową niepoczytalność.

Opętanie jest spowodowane wpływem, jaki wywiera na psychikę człowieka istota ze świata duchowego. Przyczyny tego zjawiska mogą być bardzo różne. W większości przypadków tej istocie, po jej zejściu ze świata fizycznego, nie udało się zerwać z nim więzów i przebywa blisko sfery, w której żyją ludzie. Może tak się stać, gdy istota ta po śmierci nie potrafi oczyścić się z silnych negatywnych emocji i z tego powodu przebywa w duchowym mroku. Po przejściu do duchowego świata może na przykład pałać żądzą zemsty. Jej mściwość i niecne zamiary wymierzone będą zarówno w osobę, którą zamierza opętać, jak i w ofiarę samego przestępstwa. Opętanie, czyli zawładnięcie czyimś umysłem i ciałem, może też być pozytywnej natury, jednak takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Jest tak dlatego, że istoty nieobciążone silnymi negatywnymi emocjami szybko opuszczają pierwszą sferę duchowego świata i udają się do wyższych, przepełnionych światłem sfer. Właściwie tylko w tej pierwszej sferze, graniczącej ze światem materialnym, mogą przebywać prymitywne i mroczne duchem istoty, którym sprawia radość czynienie innym zła i manifestowanie swojego uśmiercającego mroku.

W obliczu próby opętania przez złego ducha każdy zdrowy na duchu człowiek stawia tak duży opór, że nie jest ono możliwe. Do opętania może dojść tylko w przypadkach, gdy dana osoba straciła wiarę w siłę swojej woli oraz gdy straciła samokontrolę. Powody utraty samokontroli są różne, mogą to być praktyki wprowadzania w trans czy hipnozę albo przyczyny zgoła innego rodzaju, jak napad wielkiego gniewu i złości czy też otępienie spowodowane działaniem alkoholu i środków odurzających. Wtedy silne mroczne duchy mogą w mniejszym lub większym stopniu zawładnąć umysłem danej osoby, aby zaspokoić swoje prymitywne żądze. Robią to bez względu na konsekwencje dla swojej ofiary.

Dlatego ważne jest, aby nigdy nie stracić pewności siebie oraz samokontroli. Należy rozwijać w sobie przekonanie, że nikt nie będzie mógł zawładnąć naszym ciałem i umysłem. Należy usunąć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że prawo dysponowania nimi należy właśnie tylko do nas. Taka jest najlepsza ochrona przed opętaniem przez złe duchy. Poza tym za każdym razem, gdy czuje się dyskomfort psychiczny, bo zbliża się coś nieprzyjemnego, powinno się pomyśleć o Bogu. Wtedy człowiek stanie się niepokonanym władcą własnego organizmu. Myśl o Bogu niweczy jakiekolwiek zamiary złych duchów chcące zawładnąć naszym ciałem i umysłem tak samo skutecznie, jak woda gasi ogień.

Autor Martinus. Tytuł oryginału: „Finder der besættelser af onde ånder sted”. Publikacja w biuletynie „Kosmos” nr 4/1933. © Martinus Institut 1981. Przekład: Tadeusz Hynek. Korekta: Anna Popis-Witkowska.