Kosmologia – nauka duchowa

O znaczeniu przykazania – Nie zabijaj

Martinus odpowiada na pytania

PDF do pobrania

 

Jak się odżywiać w Arktyce, jeżeli spotka nas katastrofa i nie będziemy mieli żywności wegetariańskiej, a jedynym dostępnym pokarmem mogą być złowione ryby i upolowane zwierzęta? Czy rozbitek nie powinien wyrzec się tej żywności i zaakceptować śmierć głodową?

Poddanie się śmierci głodowej oznacza popełnienie samobójstwa. Samobójstwo jest zabójstwem, czyli złamaniem piątego przykazania: Nie zabijaj. Oczywiście łamiemy je również wtedy, gdy polujemy na zwierzęta i łowimy ryby. Ale w przypadku, gdy dochodzi do pozbawienia życia niezależnie od tego, czy przestrzegamy tego kosmicznego prawa, czy je naruszamy, ulega ono zawieszeniu. Należy wówczas respektować inne prawo, mianowicie to, które mówi, by zawsze wybierać mniejsze zło. Powstaje pytanie: co w takich okolicznościach jest mniejszym złem? Czy jest nim poddanie się śmierci głodowej? Czy może ratowanie się przed śmiercią poprzez spożywanie mięsa z upolowanych zwierząt tak długo, aż sytuacja ulegnie poprawie? Ocalenie swojego życia wiąże się przecież z odebraniem życia innym stworzeniom.

Człowiek przestrzegający praw kosmicznych w normalnych warunkach próbuje unikać zabijania zarówno wtedy, gdy wybiera żywność, jak i w codziennym postępowaniu wobec pozostałych istot. Stara się ponadto świadomie, siłą swojej woli i rozumu, pracować na rzecz trwałej zmiany mentalności swojej i innych, tak by umożliwić rezygnację z posługiwania się prawem silniejszego i zasadą zabijania. Postępując w ten sposób, bardziej przyczynia się do ochrony i wspierania życia, niż gdyby w obliczu głodu oszczędził pojedyncze zwierzęta i sam skazał się na śmierć. Jeśli mimo wszystko postanowi umrzeć, to taka ofiara będzie poważnym wystąpieniem przeciw prawom kosmicznym. Człowiek jest bowiem istotą o większym niż zwierzęta znaczeniu w kontekście krzewienia miłości bliźniego. Poświęcenie życia na rzecz istot o mniejszym znaczeniu byłoby wyborem większego zła, wybór ten narusza uniwersalne prawo miłości. Prawidłowe postępowanie to wybór mniejszego zła, a więc ratowanie człowieka kosztem życia zwierząt.

Tytuł oryginału: „Hvis man… Spoersmaal nr 5”. Publikacja w biuletynie „Kontaktbrev” w 1950 r. © Martinus Institut 1981. Przekład: Tadeusz Hynek. Korekta: Anna Popis-Witkowska.