O piątym przykazaniu

Martinus odpowiada na pytania

Wersja do druku

Jak się odżywiać na Arktyce, gdy spotkała nas katastrofa i nie mamy żywności wegetariańskiej, a jedynym dostępnym pokarmem są złowione ryby i upolowane zwierzęta? Czy rozbitek nie powinien wyrzec się tej żywności i poddać się śmierci głodowej?

Poddanie się śmierci głodowej oznacza popełnienie samobójstwa. Samobójstwo jest zabójstwem, czyli złamaniem piątego przykazania Nie zabijaj. Oczywiście łamiemy je również wtedy, gdy polujemy na zwierzęta i łowimy ryby. Ale w przypadku, gdy dochodzi do pozbawienia życia niezależnie, czy przestrzegamy tego kosmicznego prawa(1), czy je naruszamy, ulega ono zawieszeniu. Należy wówczas respektować inne prawo, mianowicie to, które mówi, by zawsze wybierać mniejsze zło. Powstaje pytanie: co w takich okolicznościach jest mniejszym złem? Czy jest nim poddanie się śmierci głodowej? Czy może lepiej żywić się mięsem tak długo, aż sytuacja ulegnie poprawie? Ocalenie się przed śmiercią wiąże się przecież z odebraniem życia innym stworzeniom.

Człowiek przestrzegający praw kosmicznych w normalnych warunkach próbuje unikać zabijania zarówno wtedy, gdy wybiera żywność, jak i w codziennym postępowaniu wobec pozostałych istot. Stara się ponadto świadomie, siłą swojej woli i rozumu, pracować na rzecz trwałej zmiany mentalności swojej i innych, tak by umożliwić rezygnację z posługiwania się prawem silniejszego i zasadą zabijania. Postępując w ten sposób, bardziej przyczynia się do ochrony i wspierania życia, niż gdyby w obliczu głodu oszczędził pojedyncze zwierzęta i sam skazał się na śmierć. Jeśli mimo wszystko postanowi umrzeć, to taka ofiara będzie poważnym wystąpieniem przeciw prawom kosmicznym. Człowiek jest bowiem istotą o większym niż zwierzęta znaczeniu w kontekście krzewienia miłości bliźniego. Poświęcenie jego życia na rzecz istot o mniejszym znaczeniu byłoby wyborem większego zła, który narusza uniwersalne prawo miłości. Prawidłowe postępowanie to wybór mniejszego zła, a więc ratowanie człowieka kosztem życia zwierząt.

Tytuł oryginału: „Hvis man… Spoersmaal nr 5”. Publikacja w biuletynie „Kontaktbrev” w 1950 r. Przekład: Tadeusz Hynek. © Martinus Institut 1981.

 

 

Przypisy tłumacza

(1) Kosmiczne prawa natury dotyczą duchowej sfery naszego bytu. Jako przykład można podać przekazane ludziom prawo Nie zabijaj. Dla zwierząt zabijanie jest warunkiem egzystencji, natomiast dla człowieka – źródłem niesprawiedliwości, wojen, chorób i duchowej nędzy. Nauka duchowa zajmuje się analizą kosmicznych praw natury i ich wpływu na życie człowieka.


Udostępnij